Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Valná hromada SKFČR pro rok 2018
- kompletní přehled informací

Článek vydán 25. 02. 2018 - Informace svazu - zhlédnutí: 6669

V sobotu 24. února 2018 se v Praze uskutečnila volební Valná hromada Svazu kulturistiky a fitness České republiky. S ohledem na nízký počet přítomných delegátů byla neusnášeníschopná a tak se v pátek 30. března uskutečnila náhradní volební Valná hromada v Čelákovicích. Valná hromada je setkání předsedů nebo pověřených zástupců jednotlivých oddílů, kteří mimo jiné v tomto roce rozhodli o novém vedení SKFČR pro další čtyřleté období. Jednalo se tedy o velmi důležitou událost, která určila směřování kulturistiky a fitness v České republice po další 4 roky.


Článek níže byl postupně doplňován a aktualizován.


Základní informace k náhradní Valné hromadě

  • Den konání: pátek, 30. března 2018 od 13:00 (prezentace od 11:30 do 12:45)
  • Místo konání: Kulturní dům v Čelákovicích (Sady 17. listopadu, Čelákovice)
  • Řídící VH: Mgr. Michal Odarčenko (Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o.)

Pro upřesnění jakýchkoliv otázek k Valné hromadě, prosíme, kontaktujte sekretariát.

Organizační pokyny

Pozor, podle platných stanov je náhradní Valná hromada usnášeníschopná, je-li přítomen jakýkoliv počet členů (nemůže se tedy již opakovat situace z řádné Valné hromady 24. února 2018 v Praze, která z důvodu nízkému počtu přítomných delegátů nemohla proběhnout a byla krátce po zahájení ukončena).

  • pátek 30. března 2018 je nepracovní den před Velikonocemi, byl zvolen v reakci na podněty delegátů jako vhodnější než původně uvažovaná sobota
  • prezentace delegátů bude probíhat v den konání od 11:30 do 12:45
  • prosíme delegáty, aby přijeli včas, Valná hromada bude zahájena ve 13:00 a případní pozdní příchozí průběh Valné hromady zbytečně zkomplikují a prodlouží
  • začátek Valné hromady byl stanoven na 13:00
  • předpokládaný konec je v 17:00 (může se však dle průběhu VH změnit)
  • stravování je zajištěno formou drobného občerstvení

Při prezentaci delegátů bude přísně dbáno na dodržování stanov Svazu kulturistiky a fitness České republiky v otázkách oprávněné účasti na jednání. Věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost vyplnění delegačních listů (potřebný formulář je ke stažení na této stránce níže). S výjimkou řádně prezentovaných delegátů a organizačních pracovníků se mohou VH zúčastnit jenom písemně pozvaní hosté. Písemná pozvání je nutné předložit u prezentace. Každý z účastníků Valné hromady musí předložit při prezentaci občanský průkaz nebo jiný průkaz prokazující totožnost.

S ohledem na to, že se jedná o Valnou hromadu volební, řídí se volby tzv. Volebním řádem. Jeho navrhované znění najdete níže. Voleb se mohou jakožto kandidáti zúčastnit pouze ty osoby, které byly navrženy do funkce nejpozději tři dny před konáním řádné valné hromady, na níž se má volba uskutečnit, a to písemným návrhem doručeným SKFČR (Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10), který obsahuje všechny ve volebním řádu předepsané náležitosti (seznam kandidátů zde). Přímo na schůzi Valné hromady mohou být kandidáti dodatečně navrhováni pouze v případě, bude-li počet kandidátů nižší než počet obsazovaných míst.

Důležité dokumenty a odkazy

Odkazy: (průběžně doplňovány)

Dokumenty ke stažení:

Závěry Valné hromady:

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty