Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Valná hromada SKFČR pro rok 2019
- kompletní přehled informací

Článek vydán 09. 08. 2019 - Informace svazu - zhlédnutí: 6879

V sobotu 24. srpna 2019 se v Praze měla uskutečnit řádná Valná hromada Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Tu se rozhodl Výkonný výbor svolat z důvodu potřebných změn stanov naše spolku - bližší vysvětlení i návrhy změn stanov najdete v článcích na webu SKFČR (viz odkazy níže). S ohledem na nízkou účast byla Valná hromada bezprostředně po zahájení ukončena, v souladu se stanovami byla následně svolána náhradní Valná hromada a to na neděli 29. září 2019. Valná hromada není volební. Pozvánku na Valnou hromadu najdete v tomto článku (řádná) a v tomto článku (náhradní).


Článek níže byl postupně doplňován a aktualizován.


Základní informace k náhradní Valné hromadě

  • Den konání: neděle, 29. září 2019 od 11:00 (prezentace od 10:15 do 11:00)
  • Místo konání: v sále Lidového domu Kbely, Toužimská 244, 197 00 Praha 9
  • Řídící VH: Mgr. Michal Odarčenko (Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.)

Pro upřesnění jakýchkoliv otázek k Valné hromadě, prosíme, kontaktujte sekretariát.

Organizační pokyny

Náhradní Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomen jakýkoliv počet členů.

  • prezentace delegátů bude probíhat v den konání od 10:15 do 11:00
  • začátek Valné hromady byl stanoven na 11:00
  • předpokládaný (!) konec je ve 14:00
  • stravování není zajištěno
  • náklady na účast se neproplácí

Při prezentaci delegátů bude přísně dbáno na dodržování stanov Svazu kulturistiky a fitness České republiky v otázkách oprávněné účasti na jednání. Věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost vyplnění delegačních listů (potřebný formulář bude ke stažení na této stránce níže). S výjimkou řádně prezentovaných delegátů a organizačních pracovníků se mohou VH zúčastnit jenom písemně pozvaní hosté. Písemná pozvání je nutné předložit u prezentace. Každý z účastníků Valné hromady musí předložit při prezentaci občanský průkaz nebo jiný průkaz prokazující totožnost.

Důležité dokumenty a odkazy

Odkazy: (průběžně doplňovány)

Dokumenty ke stažení:

Závěry Valné hromady:

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty