Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Valná hromada SKFČR pro rok 2022 - kompletní přehled informací

Článek vydán 08. 03. 2022 - Informace svazu - zhlédnutí: 5088

V neděli 27. února 2022 se v Praze uskutečnila řádná volební Valná hromada Svazu kulturistiky a fitness České republiky. S ohledem na nízkou účast byla Valná hromada bezprostředně po zahájení ukončena, v souladu se stanovami je svolána náhradní volební Valná hromada a to na sobotu 26. března 2022 do Prahy. Valná hromada je setkání předsedů nebo pověřených zástupců jednotlivých oddílů, kteří mimo jiné v tomto roce rozhodnou o novém vedení SKFČR pro další čtyřleté období.


Článek níže bude postupně doplňován a aktualizován.


Základní informace k náhradní Valné hromadě

  • Den konání: sobota, 26. března 2022 od 12:00 (prezentace od 10:30 do 11:45)
  • Místo konání: v sále Lidového domu Kbely, Toužimská 244, 197 00 Praha 9
  • Řídící VH: Mgr. Michal Odarčenko (Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o.)

Pro upřesnění jakýchkoliv otázek k Valné hromadě, prosíme, kontaktujte sekretariát.

Organizační pokyny

Pozor, podle platných stanov je náhradní Valná hromada usnášeníschopná, je-li přítomen jakýkoliv počet členů (nemůže se tedy již opakovat situace z řádné Valné hromady 27. února 2022 v Praze, která z důvodu nízkému počtu přítomných delegátů nemohla proběhnout a byla krátce po zahájení ukončena).

  • prezentace delegátů bude probíhat v den konání od 10:30 do 11:45
  • prosíme delegáty, aby přijeli včas, Valná hromada bude zahájena ve 12:00 a případní pozdní příchozí průběh Valné hromady zbytečně zkomplikují a prodlouží
  • začátek Valné hromady byl stanoven na 12:00
  • předpokládaný konec je v 16:00 (může se však dle průběhu VH změnit)
  • stravování je zajištěno formou drobného občerstvení

Při prezentaci delegátů bude přísně dbáno na dodržování stanov Svazu kulturistiky a fitness České republiky v otázkách oprávněné účasti na jednání. Věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost vyplnění delegačních listů (potřebný formulář bude ke stažení na této stránce níže). S výjimkou řádně prezentovaných delegátů a organizačních pracovníků se mohou VH zúčastnit jenom písemně pozvaní hosté. Písemná pozvání je nutné předložit u prezentace. Každý z účastníků Valné hromady musí předložit při prezentaci občanský průkaz nebo jiný průkaz prokazující totožnost.

S ohledem na to, že se jedná o Valnou hromadu volební, řídí se volby tzv. Volebním řádem. Jeho navrhované znění najdete níže. Voleb se mohou jakožto kandidáti zúčastnit pouze ty osoby, které byly navrženy do funkce nejpozději sedm dní před konáním řádné valné hromady, na níž se má volba uskutečnit, a to písemným návrhem doručeným SKFČR (Jandova 216/10, 190 00 Praha 10), který obsahuje všechny ve volebním řádu předepsané náležitosti. Přímo na schůzi Valné hromady mohou být kandidáti dodatečně navrhováni pouze v případě, bude-li počet kandidátů nižší než počet obsazovaných míst.


Důležité dokumenty a odkazy

Odkazy: (průběžně doplňovány)

Dokumenty ke stažení:

Závěry Valné hromady:

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty